Zapraszamy do kontaktu.

hint media sp. z o.o.

F. Płaskowickiej 44/115
02-778 Warszawa
Polska
kontakt@hintmedia.pl

Weronika Nowakowska
Owner
+ 48 606 126 896
w.nowakowska@hintmedia.pl

hint media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filipiny Płaskowickiej 44 lok 115, 02-778 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000678732,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 951-243-84-54, REGON 367327828, kapitał zakładowy 10.000 PLN opłacony w całości.